Wednesday, October 29, 2008

တစ္ေျမ့ေျမ့

ဖြင့္ဟေျပာမွ

အခ်စ္လုိ႔မည္ရင္
ဒီမ်က္လုံးထဲက
ပုံရိပ္ေတြဟာ
ႏွလုံးသား တစ္ေနရာဆီ
တြန္းပုိ႔လုိက္တုိင္း
လွ်ိဳ႕၀ွက္စြာနဲ႔
သိမ္းဆည္းတတ္တဲ့ ........ ငါဟာ

တကယ္ေတာ့
မ်ိဳသိပ္ပါမ်ားလုိ႔
အ ...... သြားရတဲ့သူပါကြာ .....

No comments:

Post a Comment