Sunday, June 28, 2009

ၾကာနီကန္ဆရာေတာ္၏တရားေခြမ်ား

အျမတ္ဆံုးရတနာ ဆိုတဲ့တရားေတာ္...
လိုခ်င္ရင္ ဒီကုိ ႏွိပ္လုိက္ပါ ..

ေသခ်ိန္တန္ကေသၾကရ ဆိုတဲ့တရားေတာ္...
လုိခ်င္ရင္ ဒီကုိ ႏွိပ္လုိက္ပါ ..

သီခ်င္းသံၾကားဘုရားျဖစ္ ဆိုတဲ့တရားေတာ္...
လုိခ်င္ရင္ ဒီကုိ ႏွိပ္လုိက္ပါ ..

တစ္ထပ္ဆြမ္းနဲ႔အျမတ္စခန္း ဆိုတဲ့တရားေတာ္...
လုိခ်င္ရင္ ဒီကုိ ႏွိပ္လုိက္ပါ ..

မာယာၿပိဳင္ ဆုိတဲ့တရားေတာ္...
လုိခ်င္ရင္ ဒီကုိ ႏွိပ္လုိက္ပါ ..

နိဗၺာန္ေဆာ္ ဆိုတဲ့တရားေတာ္...
လုိခ်င္ရင္ ဒီကုိ ႏွိပ္လုိက္ပါ ..

ဘယ္သူၿပိဳင္ၿပိဳင္မႏိုင္တဲ့အလွဴ ဆိုတဲ့တရားေတာ္...
လုိခ်င္ရင္ ဒီကုိ ႏွိပ္လုိက္ပါ ..

မုန္းလို႔မဟုတ္ဘူး ဆိုတဲ့တရားေတာ္...
လုိခ်င္ရင္ ဒီကုိ ႏွိပ္လုိက္ပါ

ဒါရန ပရိတ္ေတာ္
လုိခ်င္ရင္ ဒီကုိ ႏွိပ္လိုက္ပါ ..

မကုန္ဆံုးေသာေမတၱာတရား ဆိုတဲ့တရားေတာ္...
လုိခ်င္ရင္ ဒီကုိ ႏွိပ္လုိက္ပါ ..

No comments:

Post a Comment