Sunday, June 28, 2009

ၾကာနီကန္ဆရာေတာ္၏တရားေခြမ်ား (၃)

မကုန္ဆံုးေသာေမတၱာ ဆိုတဲ့တရားေတာ္...
လုိခ်င္ရင္ ဒီကုိ ႏွိပ္လုိက္ပါ .

ေမေမႏွင္ထုတ္ေတးတစ္ပုဒ္ ဆိုတဲ့တရားေတာ္...
လုိခ်င္ရင္ ဒီကုိ ႏွိပ္လုိက္ပါ ..

ေပ်ာ္ခ်င္သူုလူအမ်ားလိုက္ၾကမလား ဆိုတဲ့တရားေတာ္...
လုိခ်င္ရင္ ဒီကုိ ႏွိပ္ပါ ..

သူမ်ားမေကာင္းႀကံကိုယ့္ေဘးဒဏ္ထိ ဆိုတဲ့တရားေတာ္...
လုိခ်င္ရင္ ဒီကုိ ႏွိပ္လုိက္ပါ..

ငိုၿပီးမွရီၾကပါစို႔ ဆိုတဲ့တရားေတာ္...
လုိခ်င္ရင္ ဒီကုိ ႏွိပ္ပါ ..

ကိုယ္ခ်င္းစာတတ္ပါေစ ဆိုတဲ့တရားေတာ္...
လုိခ်င္ရင္ ဒီကုိ ႏွိပ္ပါ ..

ဒါနကုသိုလ္ ဆိုတဲ့တရားေတာ္...
လုိခ်င္ရင္ ဒီကုိ ႏွိပ္ပါ ..

၀ိပတ္ၾကမၼာမေျပးသာ ဆုိတဲ့တရားေတာ္...
လုိခ်င္ရင္ ဒီကုိ ႏွိပ္လုိက္ပါ...

ေက်ာက္ခဲေလးရဲ႕ဘ၀ဆံုးရွာၿပီ ဆိုတဲ့တရားေတာ္...
လုိခ်င္ရင္ ဒီကုိ ႏွိပ္လုိက္ပါ ..

မုန္းစိတ္မရည္ရြယ္ ဆိုတဲ့တရားေတာ္...
လုိခ်င္ရင္ ဒီကုိ ႏွိပ္လုိက္ပါ ..

1 comment:

  1. တရားေတာ္နာယူနိုင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးတဲ့
    ညီေနမင္း ရဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ေအာင္ျမင္ပါေစ။

    ReplyDelete