Sunday, June 28, 2009

ၾကာနီကန္ဆရာေတာ္၏တရားေခြမ်ား (၂)

ရွင္ဥပဂုတၱမေထရ္အေၾကာင္း ဆိုတဲ့တရားေတာ္...
လုိခ်င္ရင္ ဒီကုိ ႏွိပ္ပါ ..

မိဘဂုဏ္ရည္သားမွာတည္ ဆိုတဲ့တရားေတာ္...
လုိခ်င္ရင္ ဒီကုိ ႏွိပ္ပါ ..

လူလားေခြးလား ဆိုတဲ့တရားေတာ္...
လုိခ်င္ရင္ ဒီကုိ ႏွိပ္ပါ .

မခ်စ္တာနဲ႔ရန္ျငိွဳးဖြဲ႕ ဆိုတဲ့တရားေတာ္...
လုိခ်င္ရင္ ဒီကုိ ႏွိပ္ပါ ..

ေက်းဇူးရွိမွေက်းစြပ္ရ ဆိုတဲ့တရားေတာ္...
လုိခ်င္ရင္ ဒီကုိ ႏွိပ္ပါ ..

ခ်စ္ေတာ့ခ်စ္တယ္ဒါေပမဲ့ ဆိုတဲ့တရားေတာ္...
လုိခ်င္ရင္ ဒီကုိ ႏွိပ္ပါ ..

သားသမီးယံု စံုလံုးကန္း ဆိုတဲ့တရားေတာ္...
လုိခ်င္ရင္ ဒီကုိ ႏွိပ္ပါ ...

အၿပိဳင္အဆိုင္ဘယ္သူႏိုင္ ဆိုတဲ့တရားေတာ္...
လုိခ်င္ရင္ ဒီကုိ ႏွိပ္ပါ ..

လက္နက္ပိုင္ရွင္ႏို႔ထမ္းဘုရင္ ဆိုတဲ့တရားေတာ္...
လုိခ်င္ရင္ ဒီကုိ ႏွိပ္ပါ ..

No comments:

Post a Comment