Friday, July 10, 2009

ျမန္မာ့တုိင္းမ္ထဲမွာ သတင္းပါလာလုိ႔

အဟီး ဒီေန႔ ျမန္မာ့တုိင္းမ္ထဲ ကၽြန္ေတာ့္သတင္းပါလာတယ္လုိ႔ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ေမးလ္ပုိ႔တာနဲ႔ သြားၾကည့္ျဖစ္တယ္ .. သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ေရးထားတာပါ .. သူက သတင္းေထာက္လုပ္ေနတယ္ .. သြားဖတ္ၾကည့္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဒီကုိ ႏွိပ္လုိက္ပါ ..

No comments:

Post a Comment